Terapia zajęciowa

Zajęcia terapeutyczne na miarę potrzeb

Osoby w podeszłym wieku są narażone na problemy ze zdrowiem i częsty kontakt ze śmiercią. Ważne, aby pomóc im radzić sobie z tymi doświadczeniami i dostarczyć radości i satysfakcji, na jakie zasługują.

Odpowiednio prowadzona terapia zajęciowa może czynić cuda dla psychiki osób starszych i schorowanych. Profesjonalnie przygotowane, przemyślane zadania to gimnastyka nie tylko dla mózgu, ale także dla duszy. Pozwalają one zachować sprawność intelektualną i doskonałą kondycję emocjonalną, niezależnie od fizycznego stanu seniorów.

Oczywiście, udział we wszystkich zajęciach i zadaniach jest całkowicie dobrowolny, a aktualna oferta dopasowywana do stanu i możliwości podopiecznych. Wraz z profesjonalną rehabilitacją oferowaną dla ciała, terapia stanowi filar kompleksowej długoterminowej, opieki jaką proponujemy.

Terapia zajęciowa prowadzona przez ośrodek spokojnej starości „A w sercu maj” stawia przede wszystkim na integrację naszych podopiecznych. Pomagamy im bliżej się poznać, a także wspieramy istniejące więzi. Tworzymy idealne warunki do szczerych i otwartych rozmów, a te bezpośrednio przekładają się na lepszy stan psychiczny seniorów.

Innym celem terapii zajęciowej jest podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań podopiecznych. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć manualnych, podczas których wspólnie z uczestnikami tworzymy małe dzieła sztuki bądź przedmioty użytkowe. Zajęcia tego typu pobudzają seniorów intelektualnie, a kreatywne zadania sprawiają im zawsze bardzo dużo satysfakcji.