Posługa duszpasterska

Regularne spotkania z księdzem

Dla większości osób starszych bardzo ważny jest bliski kontakt z Kościołem. W naszym ośrodku doskonale rozumiemy tą potrzebę, której zaspokojenie w widoczny sposób wpływa na samopoczucie naszych podopiecznych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom seniorów, podjęliśmy regularną współpracę z duchownym z pobliskiej parafii, który odwiedza nasz dom każdego dnia.

Posługa duszpasterska to wsparcie osób schorowanych i starszych w procesie leczenia i rehabilitacji. Dając im możliwość rozwiania duchowych wątpliwości i bezpośredniego, codziennego kontaktu z duchownym, dostarczamy im spokój ducha i lepsze samopoczucie. Są to kluczowe składniki udanej rekonwalescencji i terapii, oraz stanowią nieocenione wsparcie konwencjonalnego leczenia i rehabilitacji.

Podopieczni, poza czasem spędzonych na indywidualnych rozmowach z księdzem, mogą również uczestniczyć w odprawianych na terenie ośrodka nabożeństwach. Jest to wielkie udogodnienie, ponieważ nie jest konieczny ich transport do i z kościoła, a także nie są narażeni na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas drogi na mszę. Ponadto grupowe przeżycia duchowe również wpływają korzystnie na ich kondycję.

Istnieje możliwość korzystania z sakramentów, co dla wielu osób u kresu życia ma bardzo duże znaczenie. Odwiedzający ośrodek ksiądz to osoba niezwykle przyjazna i nastawiona na pracę z osobami w jesieni życia.