Wymagane dokumenty do przyjęcia w Domu Seniora

Dom Seniora często niestety jest najlepszym rozwiązaniem dla seniorów, którzy wymagają całodobowej pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności oraz którzy potrzebują rehabilitacji, pomocy duchowej albo lekarskiej.  W jaki sposób można jednak postarać się o miejsce w Domu Seniora dla bliskiego nam seniora? Jakie dokumenty są potrzebne przed przyjęciem?

Krok pierwszy – sprawdź dom opieki

Przede wszystkim, zawsze na początku należy naprawdę dobrze sprawdzić Dom Opieki, z którego usług zamierzamy skorzystać. Istotne jest, aby ocenić możliwość rehabilitacji, obecność pielęgniarek, czy wizyty duchownych oraz lekarzy. Co więcej, istotne jest także to, aby dane miejsce posiadało miłą i życzliwą kadrę. Oczywiście, z naszej strony zapewniamy wszystkie te istotne elementy.

Wymagane dokumenty

Kiedy już upewnimy się odnośnie jakości usług świadczonych przez dany Dom Seniora, należy zapoznać się z wymogami formalnymi. Pierwszą kwestią będzie to, czy jest wolne miejsce. Drugą zaś dokumenty, jakie trzeba będzie złożyć. Wśród nich na pewno znajdzie się:

1) wniosek o przyjęcie do Domu Seniora

Zawiera on najważniejsze informacje o seniorze – dane osobowe itp. To jest dość podstawowa i istotna sprawa.

2) zaświadczenie o stanie zdrowia

Drugim dokumentem jest zaświadczenie o stanie zdrowia seniora. Powinien je wypełnić lekarz, najlepiej taki, który znał daną osobę. W takim zaświadczeniu powinny znajdować się informacje o chorobach, jakie ma dany senior, przebytych urazach, operacjach itp. Warto wspomnieć, że nie jest to tylko i wyłącznie formalność – taki dokument umożliwia kadrze Domu Opieki prawidłową opiekę nad seniorem, zatem warto zadbać, aby zawierał istotne informacje.

3) lista wszystkich leków przyjmowanych przez pensjonariusza oraz ich dawki

To jest oczywiście także bardzo istotny dokument. Trzeba tu mieć na uwadze, że kadra Domu Opieki będzie rozdawała leki w oparciu właśnie o niego.

Dodatkowe informacje

Zawsze warto także zadbać jeszcze o kilka innych informacji. Przykładowo, powinno się podać kontakt do siebie. Co więcej, pomocne mogą być różne wypisy ze szpitala, informacje od rehabilitantów o możliwych do przeprowadzenia zabiegach rehabilitacyjnych, tudzież wszelkie informacje odnoszące się do szeroko pojmowanego stanu zdrowia oraz preferencji seniora.