Osoby niepełnosprawne a domy opieki

Nasz dom opieki „A w sercu” maj jest otwarty nie tylko dla osób starszych, ale także osób niepełnosprawnych, które wymagają odpowiedniej troski i środowiska. Otwarte – nie tylko formalnie, bowiem placówka przystosowana jest pod tym względem także technicznie, w kwestii infrastruktury, urządzeń i specjalistów. To, oraz niezbędna opieka lekarska, zajęcia terapeutyczne i wspólne spędzanie czasu stanowią dobre miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Czy osoby niepełnosprawne mogą przebywać w domu opieki?

Zgodnie z prawem, dom opieki może być prowadzony w jednym budynku łącznie dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie. Co więcej, ma to duży sens praktyczny – często udogodnienia fizyczne potrzebne dla obu grup są podobnej natury. Dom opieki jest dobrym miejscem dla osób niepełnosprawnych, jeżeli tylko spełnia stawiane przez nie wymagania. Czego powinny oczekiwać osoby niepełnosprawne w domu opieki?

Na co mogą liczyć osoby niepełnosprawne w domu opieki „A w sercu maj”?

W naszym Domu Opieki niepełnosprawni pensjonariusze mogą liczyć przede wszystkim na wykwalifikowanych asystentów osób niepełnosprawnych oraz bezpieczne miejsce pobytu – budynek i jego otoczenie bez barier architektonicznych, a także:

  • pełnowartościowe posiłki, utrzymanie czystości oraz przyjemnego nastroju w Domu,
  • opiekę, obejmujące udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  • kontakty z otoczeniem – socjalizację, wspólne spędzanie czasu, odpoczynek i rozrywkę,
  • opiekę zdrowotną i rehabilitację.

Kwalifikowani opiekunowie osób starszych zawsze biorą pod uwagę stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości pensjonariuszy. Oznacza to, że niepełnosprawność jest traktowana poważne i z szacunkiem. W oczywisty sposób szanowane są prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców domu opieki.