Opieka lekarska i pielęgniarska w Domu Seniora

Czasy, w których „oddanie” rodziców, dziadków do domu seniora było społecznie piętnowane, na szczęście powoli odchodzą do lamusa. Coraz więcej mówi się o konieczności zapewnienia osobom starszym właściwej opieki w jesieni ich życia dostosowanej pod każdym kątem do potrzeb osób starszych.

Zaspokojenie owych potrzeb nie ogranicza się przecież wyłącznie do zapewnienia dachu nad głową i całodziennego wyżywienia, to również szereg działań, czynności, których celem jest zachowanie maksymalnej sprawności intelektualno-fizycznej człowieka wraz z zapewnieniem mu odpowiedniej „porcji” towarzystwa. Człowiek na każdym etapie swojego życia potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem.

Dlaczego dom opieki, a nie samodzielna opieka nad osobą starszą?

Nierzadko zabiegani własnymi sprawami zostawiamy rodziców, którymi się zdecydowaliśmy opiekować samotnie przez całe dnie, mimowolnie, nieświadomie zaniedbując potrzeby starszych osób. Mowa tu o zapewnieniu stałego kontaktu z drugą osobą, rozmów, ćwiczeń czy zabiegów, których wykonywanie przez osobę starszą jest niezbędne dla zachowania ciała w dobrej kondycji, opóźnienie wystąpienia tzw. niedołężności starczej. Problem właściwej opieki nad osobami starszymi komplikuje się, jeśli potrzebują one stałego dozoru pielęgniarskiego czy też opieki lekarskiej ze względu na zdiagnozowane problemy zdrowotne. Rzadko kiedy można pozwolić sobie na rezygnację z pracy i poświęcenie całego czasu na opiekę nad osobą starszą. Zresztą nawet, jeśli człowiek ma taką możliwość, to czy każda z osób, której przyszło zajmować się osobą w podeszłym wieku, ma umiejętności, wiedzę, by zajmować się osobą przewlekle chorą, potrzebującą opieki około medycznej przez całą dobę? Rozwiązaniem, pomocne dla takich rodzin będzie pobyt osoby starszej u nas, w domu seniora, gdzie żaden z pensjonariuszy nie jest pozostawiony sam sobie, a wykwalifikowany personel dba, by każdego dnia niczego nie brakowało osobom żyjącym w naszym ośrodku.

Dlaczego ważna jest opieka lekarska i pielęgniarska nad seniorem?

Podstawą utrzymania osoby starszej w dobrej kondycji jest zapewnienie jej właściwej opieki i odpowiednio szybka, konkretna reakcja w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. W podeszłym wieku równie ważne są stałe kontakty międzyludzkie co codzienna rehabilitacja, czy też właściwa opieka okołomedyczna nad osobami unieruchomionymi w łóżkach. Organizowanie pomocy pielęgniarskiej na kilka godzin w ciągu dnia dla wieku seniorów jest niewystarczające, a dla członków ich rodzin, którzy zadeklarowali zająć się nimi „na stare lata” kosztowne i niezwykle stresujące. Brak wiedzy np. na temat profilaktyki antyodleżynowej, czy też konieczności ćwiczeń fizjoterapeutycznych niewładnych kończyn sprawia, że stan zdrowia osób starszych, zamiast się stabilizować, z tygodnia na tydzień ulega pogorszeniu.

Korzyści z zapewnienia opieki pielęgniarskiej i lekarskiej w domach seniora

Problemy te zwykle nie mają miejsca w profesjonalnych domach seniora takich, jak nasz, gdzie podstawą opieki nad osobami starszymi jest zapewnienie im stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, jakiej potrzebują. Fachowa kadra medyczna i terapeutyczna czuwa nad właściwą organizacją dnia seniora, dzięki czemu warunki do codziennego życia seniora są o wiele lepsze niż w domu rodzinnym, gdzie skazani byliby na samotność, odizolowanie od społeczeństwa i jedynie kilku, jeśli nie jedno-dwugodzinny kontakt z drugim człowiekiem, nie mówiąc o zajęciach usprawniających, niezbędnych dla zachowania zdrowia zabiegów i opieki zdrowotnej.