Kto może skierować osobę do domu opieki?

Gdy osoba w starszym wieku podupada na zdrowiu, jej bliscy zaczynają rozmyślać nad tym, jak udzielić najlepszej pomocy. Jeżeli senior nie wymaga hospitalizacji, a mimo to jego stan nie pozwala mu na samodzielność, konieczne okaże się zorganizowanie stałej opieki. Mowa tu między innymi o demencji, znaczącej niepełnosprawności i innych dotkliwych chorobach. Czy bliscy mają prawo skierować taką osobę do domu opieki?

Czy senior musi wyrazić zgodę na umieszczenie w domu opieki?

Na samym wstępie należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to kwestia uregulowana przepisami prawa. Ich naruszenie może zaś skutkować rozmaitymi sankcjami prawnymi. Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,  osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może być umieszczona w domu opieki po wyrażeniu zgody przez nią lub jej przedstawiciela ustawowego.

Co to oznacza w praktyce? Nie może być takiej sytuacji, iż rodzina kieruje seniora do domu opieki wbrew jego woli. Ta okoliczność może wystąpić jedynie wtedy, gdy dana osoba starsza jest ubezwłasnowolniona. W przeciwnym wypadku zgoda jest zupełnie obligatoryjna. Jeżeli jednak senior nie jest w stanie wyrazić swojego zdania ze względu na swój stan, wówczas decyzję podejmuje sąd opiekuńczy.

Czy warto umieścić seniora w domu opieki?

Obserwując podopiecznych w naszym domu opieki w Puławach, z pełnym przekonaniem stwierdzamy, że tak. Seniorzy często mają początkowo rozmaite obawy, co jest zupełnie normalne. Z czasem oswajają się z nową sytuacją, nawiązują liczne znajomości i mogą oddawać się spokojnym rozrywkom. Co więcej, stale są pod opieką wykwalifikowanych lekarzy, dzięki czemu ich stan zdrowia jest na bieżąco monitorowany.

Jeżeli chcesz pomóc bliskiej Ci osobie w starszym wieku i skierować ją do domu spokojnej starości, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy przekonani, że wspólnie podejmiecie dobrą decyzję.