Jak wygląda rehabilitacja w domu opieki?

Odpowiednia dawka ruchu i rehabilitacja jest niezwykle ważna szczególnie dla osób starszych. Starzenie się organizmu to cały wachlarz zmian i objawów. Są procesem naturalnym i nieuniknionym. Czekają każdego z nas. Wiążą się z pewnym dyskomfortem, a także zwiększonymi wymogami co do charakteru codziennej rutyny, a także diety. Jak pomóc osobom starszym w radzeniu sobie z tymi zmianami?

Dlaczego osoby starsze koniecznie powinny uczestniczyć w rehabilitacji?

Osoby starsze doświadczają zmian w układzie kostnym i mięśniowym. Kości ulegają demineralizacji i stają się mniej wytrzymałe oraz bardziej podatne na urazy (jeden z najczęstszych problemów geriatrycznych to złamanie szyjki udowej). Ponadto zużywające się z wiekiem stawy sztywnieją – ponieważ coraz mniej jest w organizmie kolagenu i elastyny. Następuje wreszcie także stopniowy zanik mięśni. Dodatkowo są objętość zmniejszają płuca. To wszystko przekłada się na ogólną słabość. To właśnie te kwestie przesądzają o wadze rehabilitacji osób starszych.

Jak wygląda rehabilitacja w domu spokojnej starości?

Wszystkie opisane wyżej objawy starzenia się organizmu wymagają aktywnego działania w celu zmniejszenia dyskomfortu i utrzymania zdrowia jak najdłużej – do czego dąży każdy dom opieki. To aktywne działanie oznacza przede wszystkim regularną gimnastykę. Zacznijmy od tego, że wysiłek fizyczny wzmaga krążenie krwi, które jest – nie przesadzając – życiodajne. Poprawia stan wewnętrznych narządów i ogólną kondycję. W efekcie organizm jest dotleniony, co pomaga m.in. w walce z chorobami. Wreszcie gimnastyka w ramach rehabilitacji powoduje ciągłą pracę wspomnianych układów kostnego, stawowego, mięśniowego, dzięki czemu usprawnia ich pracę.

W naszym domu opieki A W Sercu Maj oferujemy profesjonalną rehabilitację, która polega na:

  • rehabilitacji ogólnoustrojowej,
  • rehabilitacji leczniczej.

Ma ona charakter nie tylko profilaktyczny, ale także leczniczy – ponieważ nasi fizjoterapeuci dostosowują ją do indywidualnych potrzeb pensjonariuszy. Polega na ćwiczeniach poprawiających sprawność psychiczną, fizyczną i społeczną. Ponadto dodajmy, że w domu opieki seniorowie mogą liczyć na zajęcia terapeutyczne.