Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do domu opieki

Pobyt w domu spokojnej starości jest chętnie wybieranym rozwiązaniem przez seniorów. Podczas ich pobytu w placówce dbają o nich pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, a także wykwalifikowani opiekunowie. Ponadto tego rodzaju miejsca stwarzają okazje do poznania osób w podobnym wieku oraz zapewniają ciekawe rozrywki. Należy jednak pamiętać, że przy przyjęciu do domu seniora trzeba wypełnić określone pisma. Jakie to dokumenty?

Dokumenty ważne przy przyjęciu do domu opieki

Tak jak zostało wspomniane, przy przyjęciu danej osoby do domu seniora, konieczne okazuje się dostarczenie określonych dokumentów. Wśród nich jest wniosek, w którym powinny znaleźć się takie informacje jak: imię i nazwisko przyjmowanej osoby, jej data urodzenia, PESEL i numer dowodu. Kolejne pismo, które trzeba złożyć przy przyjęciu danej osoby do placówki to zaświadczenie o stanie zdrowia. W nim należy zawrzeć informacje dotyczące chorób przyszłego pensjonariusza.

Ważnym dokumentem okazuje się też lista leków, szczególnie jeżeli osoba przyjmowana zażywa określone środki codziennie. Najczęściej wzory tego rodzaju pism na swoich stronach zamieszcza dom seniora. W okolicy Puław działa placówka „A w sercu maj”, której pracownicy chętnie udzielą dokładniejszych informacji dotyczących przyjęć.

Jak wybrać odpowiedni dom seniora?

Podczas poszukiwania domu seniora, warto zwrócić uwagę na to, aby dana placówka zatrudniała wyłącznie wykwalifikowaną kadrę, wykazującą się empatią. To właśnie ci ludzie w znacznej mierze odpowiadają za poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Dobrze też sprawdzić harmonogramy dni w określonym miejscu i upewnić się, że osobie, która ma w nim zostać, takie aktywności odpowiadają. Ważnym kryterium powinna być również opieka lekarzy i pielęgniarek.